LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản Xuất Kinh Doanh

Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế, tập thể cán bộ công nhân viên CTY TNHH KỸ THUẬT HIỆP THÀNH HƯNG luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đề ra. 

Đầu Tư Xây Dựng

Với sứ mệnh: “Vì sự phát triển bền vững”, CTY TNHH KỸ THUẬT HIỆP THÀNH HƯNG luôn chú trọng hướng đến đầu tư xây dựng các hệ thống nhà máy điện để nâng cao công suất điện, đảm bảo đáp ứng đúng với kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty đề ra.

Dịch Vụ Sửa Chữa

 Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì nhiều năm kinh nghiệm, CTY TNHH KỸ THUẬT HIỆP THÀNH HƯNG tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để quản lý vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị một cách chuyên nghiệp